Jumaat hari ingati kiamat yang datang pada hari Jumaat

Hari Jumaat hari untuk mengingatkan diri mengenai akhirat yang mana kiamat akan datang pada hari Jumaat.

Jom belek cerita akhirat oleh sahabat Nabi s.a.w, Jabir bin Abdullah dalam Shahih Muslim, bab kedudukan penghuni Syurga yang paling rendah:

Jabir bin Abdullah ditanya tentang kebangkitan di akhirat. Maka dia menjawab, “Kita dibangkitkan pada Hari Kiamat begini dan begini. Lihatlah! Apa itu di atas manusia? Lalu dipanggillah umat-umat dengan berhalanya, dan sesuatu yang mereka sembah dahulu, secara berturutan. Setelah itu, Rabb kita datang kepada kita lalu berfirman, ‘Siapakah yang kalian tunggu? ‘ Maka mereka pun menjawab, ‘Kami menunggu Rabb kami.’ Allah berfirman, ‘Akulah Rabb kamu’. Mereka berkata, ‘Sehingga kami melihat-Mu dulu’. Tampaklah pada mereka Rabb tertawa.” Jabir melanjutkan, ‘Lalu Allah membawa mereka, dan mereka pun mengikutiNya. Setiap seorang di antara mereka baik munafik atau mukmin akan diberi Cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut melalui jambatan Neraka Jahanam (titian sirath). Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan berduri yang merenggut siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian cahaya orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin selamat. Selamatlah rombongan pertama yang terpancar pada wajah mereka bagaikan bulan purnama sejumlah tujuh puluh ribu orang tanpa dihisab. Kemudian orang-orang berikutnya seperti terangnya bintang-bintang di langit, kemudian demikianlah seterusnya. Kemudian syafa’at diizinkan. Mereka pun meminta syafa’at, sehingga mereka dapat keluar dari Neraka, yaitu orang yang mengucapkan, ‘Laa Ilaaha Illaahau (Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah) ‘, dan dahulu di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Mereka akan ditempatkan di halaman Surga, lalu Ahli Surga akan memercikkan mereka dengan air sehingga daging mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu tumbuhan selepas banjir, dan hilanglah hangusnya. Kemudian dia (orang terakhir meminta), sehingga diberikan kepadanya dunia dan sepuluh kali lipatnya.”