Agama Syiah = Agama Syirik

Agama Syiah agama syirik. Sifat-sifat mutlak milik Allah diberi kepada para imam mereka lalu menjadikan imam-imam mereka itu mempunyai sifat Allah seperti menguasai seluruh alam, menentukan siapa ke syurga siapa neraka, mengetahui bila ajalnya seseorang.

Sumber: https://www.facebook.com/gasmpage/photos/a.634031096632818.1073741827.632836833418911/898612380174687/?type=3

Kitab Utama Syiah yang paling Besar dan juga menjadi kitab rujukan utama bagi seluruh Umat Syiah di Dunia ini iaitu Kitab Ushul al-Kāfi yang ditulis oleh Ayatusyaiton Al Kulaini, Mari kita lihat apa yang terkandung dalam kitab Syiah tersebut

1) ”Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syi’ah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki” (Ushul Kaafi, hal.259, Al-Kulaini)

Jelas ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al-A’raf Ayat 128, “Sesungguhnya bumi adalah milik Allah, Dia dikaruniakan kepada siapa yang Dia kehendaki”. Kepercayaan Syiah diatas menunjukkan penyamaan kekuasaan para imam Syiah dengan Allah, dan fahaman ini merupakan aqidah syirik

2) Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikatakan menjadi wakil Allah dalam menentukan syurga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yang buruk, mengetahui segala sesuatu secara rinci yang pernah terjadi dahulu maupun yang ghaib (Ushul Kaafi, hal. 84)

3) Keinginan para imam Syi’ah adalah keinginan Allah juga (Ushul Kaafi, hal. 278)

4) Para imam Syiah mengetahui bila datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu maka ia tidak berhak menjadi imam (Ushul Kaafi, hal. 158)

5) Para imam Syi’ah mengetahui apapun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab apa saja bila kita bertanya kepada mereka karena mereka mengetahui hal ghaib sebagaimana yang Allah ketahui (Ushul Kaafi, hal. 193)