Gerhana Matahari: Bukti Kebesaran Allah

Foto Gerhana Matahari 26 Januari 2009 oleh Nixk

Firman Allah maksudnya;

[38] Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;
[39] Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya – (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering.
[40] (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.

(Ayat 38 hingga 40, Suroh Yasiin)

Disebutkan juga dalam ayat lain yang maksudnya;

[12] Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan; dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahNya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mahu memahaminya.

(Ayat 12, Suroh Al-Nahl)

Sama-samalah kita berfikir dan cuba fahami ilmu Allah yang sangat luas itu.

Tinggalkan Balasan