Day: August 27, 2017

Istimewa 31 Ogos 2017 padanya ada sunnah berpuasa dan takbir hari raya bermula selepas Solat Subuh pagi itu.

10 akhir Ramadhan sunat ditekuni dengan ibadah. 10 awal Zulhijjah sunat juga ditekuni dengan ibadah.