Month: October 2015

Mengapa agaknya agama Syiah berkait rapat dengan bangsa Parsi dan Iran?

Info Agama Syiah sesat hari ini:

 • Kerajaan Parsi yang masyarakatnya menyembah api telah ditumbangkan tentera Islam zaman Saidina Umar Al-Khattab r.a
 • Selepas kejatuhan kerajaan Parsi, penyembah api beransur-ansur memeluk Islam secara perlahan.
 • Saidina Umar Al-Khattab r.a telah dibunuh oleh seorang bangsa Parsi iaitu Abu Lu’lu’ah.
 • Seorang tokoh Agama Syiah telah menjadikan hari pembunuhan Saidina Umar Al-Khattab r.a sebagai hari perayaan, maka penganut Syiah pun merayakannya.

Mari kaji, apa kaitan agama Syiah dengan bangsa Parsi dan negara Iran? Jemput kongsikan info dan pandangan kalian.

Pembentangan Sejarah Iran untuk diperhati: http://www.slideshare.net/estoreportal/iran-penukaran-dari-sunni-menjadi-syiah-ringkasan-sejarah

Yang saya faham daripada sejarah penubuhan Iran:

 • Parsi penyembah api.
 • Kerajaan Umar tumbangkan dan Islamkan penyembah api.
 • Ada saki-baki raja Parsi yang tak nak Islam dan nak kembali berkuasa lalu berjaya bunuh Umar.
 • Mereka nak naik semula dah susah nak tarik orang Islam sembah api, jadi selindung dengan wujudkan agama syiah yang masih ada kaitan dengan Islam.
 • Umat Islam bangsa Parsi dan sekitar kawasan takluknya dulu dipaksa menganut syiah, yang enggan dibunuh.
 • Maka berkembanglah agama syiah secara paksa lalu menjadi satu agama yang ramai penganutnya.
 • Seiring kejayaan meluaskan agamanya, negara Iran pun berjaya ditubuhkan.

Agama Syiah Menolak Nabi Muhammad s.a.w

Agama Syiah sebenarnya menolak syahadah kedua, mereka tak nak Nabi Muhammad s.a.w yang menjadi Nabi, tapi nak Saidina Ali r.a yang jadi Nabi. Islam yang macam mana agama Syiah tu?

Sumber: https://www.facebook.com/gasmpage/photos/a.634031096632818.1073741827.632836833418911/898662170169708/?type=3

Disebutkan dalam kitab Syiah yang dikarang oleh Tokoh Syiah bernama Khomeini iaitu Kitab Misbaahul Hidaayah Ilal-Khilaafah Wal-Wilaayah pada halaman 153 seperti berikut :

لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله و لكان نبياً مرسلا وذلك لأتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية

“Seandainya ‘Ali ‘Alaihis Salam muncul sebelum Rasulullah Sallallaahu ‘Alaihi Wa Aalihi, maka pastilah ‘Ali akan menyatakan Syari’at sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Sallallaahu ‘Alaihi Wa Aalihi. Dan pasti pula Beliau akan menjadi Nabi serta Rasul. Dan yang demikian adalah karena keduanya sama (sebanding/setara) dari segi Ruhani dan kedudukan-kedudukan Ma’nawi (Batin) dan Zahir.”

Agama Syiah = Agama Syirik

Agama Syiah agama syirik. Sifat-sifat mutlak milik Allah diberi kepada para imam mereka lalu menjadikan imam-imam mereka itu mempunyai sifat Allah seperti menguasai seluruh alam, menentukan siapa ke syurga siapa neraka, mengetahui bila ajalnya seseorang.

Sumber: https://www.facebook.com/gasmpage/photos/a.634031096632818.1073741827.632836833418911/898612380174687/?type=3

Kitab Utama Syiah yang paling Besar dan juga menjadi kitab rujukan utama bagi seluruh Umat Syiah di Dunia ini iaitu Kitab Ushul al-Kāfi yang ditulis oleh Ayatusyaiton Al Kulaini, Mari kita lihat apa yang terkandung dalam kitab Syiah tersebut

1) ”Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syi’ah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki” (Ushul Kaafi, hal.259, Al-Kulaini)

Jelas ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al-A’raf Ayat 128, “Sesungguhnya bumi adalah milik Allah, Dia dikaruniakan kepada siapa yang Dia kehendaki”. Kepercayaan Syiah diatas menunjukkan penyamaan kekuasaan para imam Syiah dengan Allah, dan fahaman ini merupakan aqidah syirik

2) Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikatakan menjadi wakil Allah dalam menentukan syurga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yang buruk, mengetahui segala sesuatu secara rinci yang pernah terjadi dahulu maupun yang ghaib (Ushul Kaafi, hal. 84)

3) Keinginan para imam Syi’ah adalah keinginan Allah juga (Ushul Kaafi, hal. 278)

4) Para imam Syiah mengetahui bila datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu maka ia tidak berhak menjadi imam (Ushul Kaafi, hal. 158)

5) Para imam Syi’ah mengetahui apapun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab apa saja bila kita bertanya kepada mereka karena mereka mengetahui hal ghaib sebagaimana yang Allah ketahui (Ushul Kaafi, hal. 193)

Fatwa Para Ulama terdahulu mengenai Syiah

Menjadi kemestian penganut agama Syiah untuk menolak Abu Bakr, Umar dan Uthman sebagai khalifah serta membenci para sahabat lainnya. Islam apa macam ni? Lihat apa kata Imam Malik, Imam As-Syafie, Imam Ahmad dan Imam Al-Ghazali mengenai Syiah:

Sumber: https://www.facebook.com/gasmpage/photos/a.634031096632818.1073741827.632836833418911/897674850268440/?type=3

Fatwa Para Ulama terdahulu mengenai Syiah

 

Imam Malik ketika ditanya tentang Syiah: beliau berkata “Jangan kamu bercakap dengan mereka dan jangan kamu meriwayatkan hadits dari mereka kerana mereka selalu berdusta (Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah, jilid 1, halaman 16)..Imam Malik menghukum kafir golongan Syiah Rafidhah kerana membenci para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan pendapat ini dipersutujui para ulama. (Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al Adzim, jilid 4,hlm 219)

 

Imam Asy Syafie berkata “Saya belum melihat seorang pun yang paling banyak bersaksi/bersumpah palsu (berdusta) dari Syiah Rafidhah.” (Sunan al-Kubra, 10/208)..Dari Yunus bin Abdila’la, beliau berkata: Saya telah mendengar asy-Syafie apabila disebut nama Syiah Rafidhah, maka ia mencelanya dengan sangat keras, dan berkata: “Kelompok terjelek! (terhodoh)”. (al-Manaqib, karya al-Baihaqiy, 1/468)..juga kata Imam Asy-Syafie “Janganlah engkau mencela para sahabat Rasulullah kerana yang menjadi musuhmu kelak adalah Nabi sendiri.” (Siyar A’lam an-Nubala’, 10/28)

 

Imam Ahmad bin Hanbal, Dari Abu Bakar Al Marwazi, ia berkata : “Saya bertanya kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad) tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah? Jawabnya, saya berpendapat bahwa dia bukan orang Islam”. ( Al Khalal / As Sunnah, 2-557)..juga kata Imam Ahmad “Barangsiapa mencela sahabat Nabi, maka kami khawatir dia keluar dari Islam, tanpa disadari”. (Al Khalal / As Sunnah, 2-558)

 

Imam Al Ghazali berkata : “Seseorang yang dengan terus terang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Radhiallah Anhuma, maka berarti ia telah menentang dan membinasakan Ijma kaum Muslimin. Padahal tentang diri mereka (para sahabat) ini terdapat ayat-ayat yang menjanjikan syurga kepada mereka dan pujian bagi mereka serta pengukuhan atas kebenaran kehidupan agama mereka, dan keteguhan aqidah mereka serta kelebihan mereka dari manusia-manusia lain” Kemudian kata beliau : “Bilamana riwayat yang begini banyak telah sampai kepadanya, namun ia tetap berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, maka orang semacam ini adalah kafir. Karena dia telah mendustakan Rasulullah. Sedangkan orang yang mendustakan satu kata saja dari ucapan beliau, maka menurut Ijma’ kaum Muslimin, orang tersebut adalah kafir”. (Fadhoihul Batiniyyah, halaman 149).